Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 
 

To są pierwsze słowa, dające początek naszej parafialnej wspólnocie:

"Wyrokiem Opatrzności Bożej odzyskała Ojczyzna nasza po pierwszej wojnie światowej niepodległość swoją, sięgając granicami swoimi na północ do Morza Bałtyckiego. Mała podówczas wieś Gdynia,

licząca około 1000 Kaszubów, a należąca organizacyjnie pod względem kościelnym do prastarej parafii oksywskiej, dzięki przeznaczeniu swojemu na miasto portowe, mające rywalizować z Gdańskiem

i Szczecinem, zaczęła się szybko rozbudowywać i zaludniać elementem polskim i katolickim, napływającym z całego kraju.

W 1926 r. wyłączono ówczesną Gdynię z obrębu parafii oksywskiej i utworzono z niej samodzielną kurację,

a potem parafię tytularną pod wezwaniem NMP Królowej Polski. Maleńki kościółek, zbudowany w latach 1924-1927 nie wystarczał dla coraz bardziej zwiększającej się liczby parafian, sięgającej obecnie

26 tysięcy dusz. Wobec czego parafia ta, jako największa w diecezji Chełmińskiej, domagała się od dawna nowego podziału celem usprawnienia i pogłębienia owocnej pracy duszpasterskiej nad zbawieniem dusz nieśmiertelnych. Po szczęśliwym wykończeniu Kościoła pod wezwaniem NSPJ, zbudowanego na moje zlecenie przez miejscowego duszpasterza ks. dziekana kanonika Józefa Miszewskiego, przy pomocy nadzwyczajnej ofiarności parafian i innych mieszkańców Gdyni, na miejscu dawnego Kościoła, pod tym samym wezwaniem, zburzonego podczas działań wojennych w 1945 r., nadeszła chwila urzeczywistnienia dawnych zamierzeń.

Pragnąc przeto zapewnić należytą opiekę duszpasterską moim diecezjanom na terenie Gdyńskim,

po wysłuchaniu zdania Kapituły Katedralnej Chełmińskiej i osób zainteresowanych, dekretem niniejszym wyłączam z obrębu parafii NMP Królowej Polski teren, niżej podanymi granicami oznaczony,

i ustanawiam przy kościele NSPJ nową samodzielną parafię tytularną. Granice nowej parafii biegną:

- na północ: środkiem ulicy Daszyńskiego i ul. 10 Lutego z bocznymi ulicami: Szkolną, 3 Maja i Mściwoja;

- na wschód: środkiem ul. Władysława IV i ul. Traugutta do wiaduktu kolejowego przy ul. Czołgistów;

- na południe: środkiem ul. Bydgoskiej;

- na zachód: granicą parafii Witomino;

Ciężar utrzymania Kościoła i zbudowania plebani, jako też mieszkań dla pracowników kościelnych, spoczywać będzie odtąd na nowej parafii. Parafia NSPJ korzystać będzie z cmentarza wspólnego dla wszystkich parafii gdyńskich. Utrzymanie osób, potrzebnych dla kultu Bożego przy kościele NSPJ należy do obowiązków nowej parafii. Uposażenie każdorazowego duszpasterza stanowić będą ofiary za posługi duszpasterskie oraz inne dochody przez św. Kanony i Statuty Diecezjalne dozwolone i uznane.

Rada parafialna, mianowana wg wymogów nowego Statutu Rad Parafialnych, urzędować będzie jako organ doradczy po myśli kanonu 1521. Rządca parafii posługiwać się będzie urzędową pieczęcią

z napisem: Pieczęć Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Gdyni.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1949 r."



Pelplin, dnia 21 grudnia 1948 r.

Ks. Kazimierz Kowalski

Biskup Chełmiński

 

Historia parafii

      Obchody 100-lecia urodzin

      ks. Hilarego Jastaka

Ze strony

Archidiecezji Gdańskiej

diecezja.gdansk.pl

Zdjęcia archiwalne kościoła NSPJ w Gdynihttp://fotoarchiwum.nspjgdynia.pl/

KSIĄDZ PROBOSZCZ PROF. JACEK BRAMORSKI

U JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI BENEDYKTA XVI


4 lipca 2015 roku, w Castel Gandolfo,

Jego Świątobliwość Papież Emeryt Benedykt XVI

przyjął doktorat honoris causa dwóch krakowskich uczelni – Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II

oraz Akademii Muzycznej.

W tej uroczystości uczestniczył jako recenzent

nasz ksiądz proboszcz prof. Jacek Bramorski,

który wręczył Ojcu Świętemu swoją książkę

pt. „Pieśń nowa człowieka nowego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdjęcia archiwalne kościoła NSPJ w Gdyni
http://fotoarchiwum.nspjgdynia.plhttp://fotoarchiwum.nspjgdynia.plhttp://fotoarchiwum.nspjgdynia.plhttp://fotoarchiwum.nspjgdynia.plshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1

fot. ks. Piotr Zygmunt

ORGANY W KOŚCIELE PW. NSPJ W GDYNI

opr. Paweł Pasternak

Kościół w. Najświętszego Serca Pana Jezusa po remoncie elewacji // fot. Marcin Kunicki

Pracom restauratorskim w kościele poddano tynki elewacyjne powyżej parteru.

Tynki te to tak zwana „cyklina”, czyli grubowarstwowy tynk z kamykami

o powierzchni zdrapywanej po lekkim stwardnieniu, co daje efekt bardzo porowatej płaszczyzny. Na elewacji zastosowano tynki w kolorze szarym i grafitowym,

podkreślając różnymi kolorami elementy konstrukcji budynku.

Prace konserwatorskie polegały tu na oczyszczeniu tynków, miejscowym ich uzupełnieniu oraz ujednoliceniu kolorów w obrębie tych samych elementów.

Nowe oblicza gdyńskich zabytków 7.10.2017r.

Informacja o remontach w naszym kościele

w programie „Czas Gdyni” w TVP Gdańsk.

(min 7:55 - 9:50)

PRACE RENOWACYJNE ELEWACJI

KOŚCIOŁA PW. NSPJ W GDYNI

OBJĘTE ZOSTAŁY DOTACJĄ

Z BUDŻETU MIASTA GDYNI

Msza św. w 20. rocznicę śmierci króla Kaszubów

"Wspierał Polaków w najtrudniejszych momentach historii". Uroczysta msza w intencji ks. prałata Hilarego Jastaka

Mszę św. odprawił obecny proboszcz parafii ks. Jacek Bramorski

                                                                                                Fot. Radio Gdańsk/Dominika Raszkiewicz

Msza św. za  śp. Ks. Prał. Hilarego Jastaka


W piątek 17 stycznia przypadała 20. rocznica śmierci

pierwszego proboszcza i budowniczego naszego kościoła

śp. Ks. Prał. Hilarego Jastaka.

Msza św. w jego intencji została odprawiona o godz. 16.30.

Po Mszy Świętej odsłonięto portret i tablicę pamiątkową

ks. Prałata Hilarego Jastaka w kaplicy Św. Jana Chrzciciela znajdującej się przy wejściu do naszego kościoła.

fot. Tomasz Mielko

Hołd dla ofiar w 50. rocznicę zbrodni:

Koncert „Pamięć. Grudzień '70”

w kościele pw. NSPJ w Gdyni

Błogosławieństwo parafii

Proboszcz ks. Jacek Bramorski

11 kwietnia 2020

zdj. Tomasz Mielko