Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30,

            16.30,

            18.00,

            19.30,

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00,

            10.00 harcerze

            12.00 dzieci


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00,

            6.45,

            7.30,

            8.15,

            16.30,

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Nauki przedślubne

od IX do XII

Niedziela, 19 sierpnia 2018

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

fot. ks. Piotr Zygmunt

Informacja o remontach w naszym kościele

w programie „Czas Gdyni” w TVP Gdańsk.

(min 7:55 - 9:50)

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

rozpoczynamy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 

PRACE RENOWACYJNE ELEWACJI

KOŚCIOŁA PW. NSPJ W GDYNI

OBJĘTE ZOSTAŁY DOTACJĄ

Z BUDŻETU MIASTA GDYNI

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa po remoncie elewacji // fot. Karol Stańczak

Pracom restauratorskim w kościele poddano tynki elewacyjne powyżej parteru.

Tynki te to tak zwana „cyklina”, czyli grubowarstwowy tynk z kamykami

o powierzchni zdrapywanej po lekkim stwardnieniu, co daje efekt bardzo porowatej płaszczyzny. Na elewacji zastosowano tynki w kolorze szarym i grafitowym,

podkreślając różnymi kolorami elementy konstrukcji budynku.

Prace konserwatorskie polegały tu na oczyszczeniu tynków, miejscowym ich uzupełnieniu oraz ujednoliceniu kolorów w obrębie tych samych elementów.

Nowe oblicza gdyńskich zabytków 7.10.2017r.


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


Przypominamy, że tematem

obecnego roku duszpasterskiego są słowa:


„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.

Jezus powiedział do Żydów:

«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?» 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

                                                                    J 6, 51-58

Remont nawy bocznej kościoła

Trwa remont nawy bocznej naszego kościoła. 

Sprawę remontu polecamy odpowiedzialnej trosce

naszych parafian i gości.

Nabór do Gdańskiego Seminarium Duchownego


W tym czasie szczególnie modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie, gdyż „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa,
by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku kapłaństwu. Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji do Gdańskiego Seminarium Duchownego
i warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej Seminarium oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele.

Serdecznie witamy gości wypoczywających w Gdyni

i zapraszamy na Msze św. do naszego kościoła.

Natomiast wszystkim parafianom wyjeżdżającym

na wakacje życzymy dobrego wypoczynku
i szczęśliwego powrotu do domu.

Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej


Rozpoczynamy nabór na nowy rok zajęć

w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej,

która została stworzona z myślą o dorosłych,

zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat Pisma Świętego.


Pełny kurs trwa dwa lata.

Zajęcia będą się odbywały we wtorki w auli akademickiej

naszego Kolegium Teologicznego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej oraz na plakatach.  

Intencje Mszy św.


Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich

- żyjących i zmarłych – składamy im najwspanialszy dar. Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej –
w najbliższym czasie są jeszcze wolne terminy.

Jest również możliwość zamówienia

Mszy Świętych Gregoriańskich.


Studia w Kolegium Teologiczym w Gdyni.


Wszystkich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje

do nauczania katechezy w szkołach,

a także osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę religijną

serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów

w naszym Kolegium Teologicznym.

Szczegółowe informacje można uzyskać

u ks. dyrektora Krzysztofa Drewsa

oraz na stronie internetowej Kolegium.