Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.     9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    7.00

             8.00

            10.00 harcerze

            12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.


Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


W naszym kościele okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00,

a w niedziele po Mszy św. o 18.00 do godz. 19.30.

Niedziela, 25 września 2022

ezus powiedział do faryzeuszów:

«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”».                                                        Łk 16, 19-31

Chór parafialny

Po wakacjach rozpoczyna swoją pracę

nasz parafialny chór kameralny.

Spotkanie we wtorek o godz. 18.45 w salce pod plebanią. Zapraszamy chętnych do włączenia się

w piękno chóralnego śpiewu ku chwale Bożej.


Zapisy dzieci i młodzieży na katechezę sakramentalną

Pierwsze spotkanie kandydatów oraz ich rodziców

w niedzielę 25 września:

dla młodzieży o godz. 9.30 w górnym kościele,

a dla dzieci o godz. 12.00 w dolnym kościele.

Pielgrzymka do Gietrzwałdu

Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę

do sanktuarium w Gietrzwałdzie - miejsca objawień Matki Bożej. Wyjazd 15 października.

Zapisy w zakrystii lub biurze parafialnym.

Koszt wyjazdu - 65 zł.


Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie od 14 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

i w kancelarii parafialnej.


III Zakon Świętego Franciszka

W niedzielę 25 IX o godz. 15.00

odbędzie się comiesięczne nabożeństwo 
dla Wspólnoty III Zakonu św. Franciszka.


Od dzisiaj rozpoczęcie Nowenny do św. Franciszka.

W dni powszednie Nowenna odmawiana będzie

po Mszy św. o godz. 8.15, w piątek po Drodze Krzyżowej,
a w niedzielę po Mszy św., o godz. 9.30.


Nabożeństwa różańcowe i Pierwsza Sobota Miesiąca

Od soboty, 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które odprawiać będziemy codziennie o godz. 17.15.


W I sobotę 1 X pragniemy wynagrodzić

Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie

z prośbą Matki Bożej Fatimskiej.

Msza św. w tej intencji o godz. 8.15.

Po Mszy Św. wymiana Tajemnic Różańcowych.


Odwiedziny chorych

Księża odwiedzą chorych w ustalonych terminach. Nowe zgłoszenia przyjmujemy w biurze parafialnym.

Numer specjalny „Galilei” i Szkoła Biblijna

Zachęcamy do nabycia rozszerzonego wydania czasopisma

„Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”, które zostało przygotowane

w związku pięcioleciem istnienia naszego kwartalnika.

Tym razem tak ułożyliśmy artykuły,

że opisują one historię Jezusa Chrystusa -

- od narodzin do wniebowstąpienia.


Koszt jubileuszowego wydania „Galilei”,

która znajduje się na stojaku przy wyjściu z kościoła to 15 zł.


Zapraszamy do zapisów na zajęcia Szkoły Biblijnej,

które od października będą się odbywać we wtorkowe wieczory

w auli przy dolnym kościele.

Szczegółowe informacje na plakatach i na stronie www.szkolabiblijna.gda.pl