Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.   7.00

            8.00

            9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    10.00 harcerze

             12.00 dzieci         


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.


Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


W naszym kościele okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00,

a w niedziele po Mszy św. o 18.00 do godz. 19.30.


Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni.

Spotkania rozpoczęły się 8 października 2021 roku, o godz. 19.00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
i w kancelarii parafialnej.

Modlitwa o pokój i wsparcie dla Ukrainy

W odpowiedzi na apel Ojca Świętego i Biskupów Polskich,  podejmujemy gorącą modlitwę i post w intencji pokoju,

a także w intencji Ukraińców, aby Pan Bóg pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji.


Trwamy w modlitwie o pokój na Ukrainie.

Okazją do tego jest codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 16.30 połączona z modlitwą różańcową.

Niedziela, 26 czerwca 2022

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.

Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»

Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka.

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa,

a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

                                                                        Łk 9, 51-62

Nabożeństwa czerwcowe

Od środy rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa,

które odprawiane będą w naszym kościele codziennie o godz. 17.15. Nabożeństwa czerwcowe będą w naszej parafii przygotowaniem

do uroczystości odpustowej,
która przypada 24 czerwca.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - odpust parafialny

W piątek, 24 czerwca miała miejsce

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,

która jest jednocześnie naszym odpustem parafialnym.
Mszy św. odpustowej o godz. 18.00, przewodniczył

Ks. Kardynał Fernando Filoni z Watykanu

oraz Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Wojda.

Po Mszy św. przeszliśmy procesją wynagradzającą
do kościoła O.O. Jezuitów przy ul. Tatrzańskiej.


Wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W poniedziałek 27 czerwca przypada wspomnienie 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Zapraszamy serdecznie na Mszę św. wotywną 
ku Jej czci o godz. 16.30. 
W naszym kościele znajduje się  ikona 
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy otaczana żywą czcią wiernych. O łaskach uzyskanych w tym miejscu świadczą liczne wota znajdujące się w gablotach oraz palące się przed ołtarzem świeczki. Przypominamy, że w każdą środę w naszym kościele odprawiana jest nowenna do MBNP. Forma uroczysta nowenny z prośbami 
i podziękowaniami o godz. 16.30.


Wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy


W poniedziałek 27 czerwca przypada wspomnienie

Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


Zapraszamy serdecznie na Mszę św. wotywną

ku Jej czci o godz. 16.30.

W naszym kościele znajduje się  ikona

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy otaczana żywą czcią wiernych. O łaskach uzyskanych w tym miejscu świadczą liczne wota znajdujące się w gablotach oraz palące się przed ołtarzem świeczki. Przypominamy, że w każdą środę w naszym kościele odprawiana jest nowenna do MBNP. Forma uroczysta nowenny z prośbami
i podziękowaniami o godz. 16.30.

Wakacyjny porządek Mszy św. w niedzielę

Podczas wakacji nie będzie Mszy św. o godz. 10.00 i o godz. 12.00
w dolnym kościele. Z uwagi na prośby Parafian, zwłaszcza osób
w podeszłym wieku, w niedziele Msze św. o godz. 7.00 i o godz. 8.00 będą sprawowane w dolnym kościele.

W Gdyni uroczystości z kardynałem Fernando Filonim

PIOTR PIOTROWSKI /FOTO GOŚĆ

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

W środę  przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pamiętajmy o Ojcu Świętym Franciszku w naszych modlitwach.
W tym dniu kolekta przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej („Świętopietrze”).

I piątek i I sobota

W I piątek pamiętajmy o Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy do podjęcia nabożeństwa 9 pierwszych piątków miesiąca, z którym związane
są szczególne łaski Serca Jezusowego.

W I sobotę miesiąca wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi,

o które prosiła Matka Boża w Fatimie.

Msza św. w tej intencji o godz. 8.15.
Po Mszy Św. wymiana Tajemnic Różańcowych.


Podziękowanie za udział w odpuście parafialnym

i życzenia wakacyjne

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom,

którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości odpustowej

w naszej parafii.

Rozpoczynają się wakacje.

Pan Jezus zachęcał swoich uczniów, aby „odpoczęli nieco”.

Niech czas wakacji będzie dla nas okazją do odpoczynku

oraz regeneracji sił fizycznych i duchowych.


Pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.


Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom

Bożego błogosławieństwa, pięknego słońca i dobrego wypoczynku. 

Kardynał Fernando Filoni w Polsce

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - odpust parafialny

Zdjęcia: Marek Grabarz