Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.    9.30

            11.00 suma

            12.30,

            16.30,

            18.00,

            19.30,

kościół dolny

godz.   7.00

            8.00,

          10.00 harcerze                                               

            12.00 dzieci


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00,

            6.45,

            7.30,

            8.15,

            16.30,

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Nauki przedślubne

od IX do XII

Niedziela, 27 maja 2018

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Uroczystość

Zapraszamy do udziału w nowennie

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

którą odprawiamy w każdą środę.

Forma uroczysta nowenny celebrowana jest o godz. 16.30.

 

Zachęcamy do wypisania osobistych próśb

i podziękowań nowennowych,

które można składać do skarbonki

przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy.


Prośby i podziękowania są odczytywane

na nabożeństwie o godz. 16.30.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu


Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


Okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

codziennie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00.

Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,

która pozostanie owocem Roku Miłosierdzia w naszej parafii.

fot. ks. Piotr Zygmunt

Informacja o remontach w naszym kościele

w programie „Czas Gdyni” w TVP Gdańsk.

(min 7:55 - 9:50)

Intencje Mszy św.


Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.


Ofiarując Mszę św. w intencji

naszych bliskich - żyjących i zmarłych -

składamy im najwspanialszy dar.


Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej.

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

rozpoczynamy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 

PRACE RENOWACYJNE ELEWACJI

KOŚCIOŁA PW. NSPJ W GDYNI

OBJĘTE ZOSTAŁY DOTACJĄ

Z BUDŻETU MIASTA GDYNI

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa po remoncie elewacji // fot. Karol Stańczak

Pracom restauratorskim w kościele poddano tynki elewacyjne powyżej parteru.

Tynki te to tak zwana „cyklina”, czyli grubowarstwowy tynk z kamykami

o powierzchni zdrapywanej po lekkim stwardnieniu, co daje efekt bardzo porowatej płaszczyzny. Na elewacji zastosowano tynki w kolorze szarym i grafitowym,

podkreślając różnymi kolorami elementy konstrukcji budynku.

Prace konserwatorskie polegały tu na oczyszczeniu tynków, miejscowym ich uzupełnieniu oraz ujednoliceniu kolorów w obrębie tych samych elementów.

Nowe oblicza gdyńskich zabytków 7.10.2017r.


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


Przypominamy, że tematem

obecnego roku duszpasterskiego są słowa:


„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Nabożeństwa majowe


Miesiąc maj ma w polskiej tradycji

szczególnie maryjny charakter.

Dlatego serdecznie zapraszamy

do udziału w nabożeństwach majowych,

które będą odprawiane codziennie o godz. 17.15

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

                                                        Mt 28, 16-20

Pielgrzymka


Zapraszamy do udziału w parafialnej pielgrzymce autokarowej,

która odbędzie się  w sobotę 9 czerwca.

Trasa pielgrzymki obejmuje sanktuaria

w Sianowie, Kartuzach, Kościerzynie, Żukowie i Kalwarii Wielewskiej. Wyjazd o godz. 7.15 powrót około godz. 20.00.
Koszt 75 zł. (w tym przejazd i obiad).

Zapisy w kancelarii lub u księdza Michała.

Odwiedziny chorych


Ks. Zbigniew oraz Ks. Michał

odwiedzą chorych w sobotę z posługą Komunii św.


Ks. Prałat Henryk w piątek, a Ks. Piotr w środę (30 maja) i sobotę.

Nowe zgłoszenia przyjmujemy w biurze parafialnym.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi  Chrystusa


W czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała.

Jest to szczególna okazja, abyśmy publicznie

okazali Bogu wdzięczność za dar Eucharystii

przez pobożne uczestnictwo w procesji

oraz udekorowanie okien i balkonów naszych domów.


Wszystkie Msze Święte:

o godzinie 7.00, 8.00, 9.00, 16.30. 18.00 i 19.30 będą sprawowane w górnym kościele.


W tym roku uroczystości będą przebiegały

w następujący sposób:

Procesja rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą św.

w kościele NMP Królowej Polski.

Po Mszy św. procesja wyruszy

do pierwszego ołtarza przy Kolegiacie Gdyńskiej.

Drugi ołtarz na placu Kaszubskim,

trzeci przy kościele NSPJ,
a czwarty ołtarz przy Krzyżach na Placu Wolności

przy Urzędzie Miasta.


W tym miejscu nastąpi zakończenie procesji.

Czasopismo „List do Pani”

Na prośbę Ks. Biskupa Wiesława Szlachetki,

delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet, zachęcamy do prenumeraty miesięcznika „List do Pani”,

podejmującego problematykę duchowości kobiety.

Z czasopismem można się zapoznać przy wyjściu z kościoła

oraz w kancelarii parafialnej.

Muzyka wiodła ku Niepodległej

Ks. prof. Jacek Bramorski od lat organizuje konferencje naukowe z cyklu "Musica sacra" 

JUSTYNA LIPTAK /FOTO GOŚĆ

MUZYKA SAKRALNA W DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI

10 maja 2018 13:43/Aktualności dniaAudioMultimedia 

Ks. prof. Jacek Bramorski, kierownik Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, proboszcz parafii NSPJ w Gdyni / Radio Maryja

Dni Eucharystyczne


W I piątek 1 czerwca rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa,

które będą odprawiane codziennie o godz. 17.15.


Pamiętajmy o Komunii św. wynagradzającej

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Zachęcamy do podjęcia nabożeństwa 9 pierwszych piątków miesiąca,

z którym związane są szczególne łaski Serca Jezusowego.


Arcybiskup Metropolita Gdański w piątek 1 czerwca udzielił dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.


W I sobotę dzień  wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi,

o co prosiła Matka Boża w Fatimie.

Msza św. w tej intencji o godz. 8.15.

Po Mszy Św. wymiana Tajemnic Różańcowych.