Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.   7.00

            8.00

            9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    10.00 harcerze

             12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Godzina warta życia

Straż Honorowa NSPJ


6 grudnia 2019 r.w pierwszy piątek miesiącas odnowiliśmy

w naszej parafii wspólnotę Arcybractwa Straży Honorowej

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Celem tej wspólnoty jest nieustanne oddawanie czci i miłości

oraz wynagrodzenie Sercu Jezusa

poprzez wybór jednej godziny w ciągu dnia,

nazwanej Godziną Obecności,

podczas której skupieni jesteśmy na Jezusie Chrystusie

utajonym w Najświętszym Sakramencie,

ofiarując Mu zwyczajne zajęcia wykonywane w czasie tej godziny, niczego w nich nie zmieniając.

Trwanie w obecności Bożej jest odpowiedzią ludzi wiary

na współczesny kryzys duchowy i sekularyzację.

Wszystkich, którzy pragną dołączyć

do wspólnoty Straży Honorowej NSPJ

prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.

Niedziela, 10 października 2021

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

                                                                Mk 10, 17-30


Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


W naszym kościele okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00,

a w niedziele po Mszy św. o 18.00 do godz. 19.30.


Studia w Kolegium Teologicznym w Gdyni


Wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje

do nauczania katechezy w szkołach, a także osoby,

którzy pragną pogłębić swoją wiedzę religijną

serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów
w naszym Kolegium Teologicznym.


Szczegółowe informacje można uzyskać

u Ks. Krzysztofa Drewsa

oraz na stronie internetowej Kolegium.


Szkoła Biblijna

Rozpoczęliśmy zapisy na dwuletni kurs

z zakresu Pisma Świętego
w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej.

Zajęcia będą odbywać się we wtorkowe wieczory

w auli Kolegium Teologicznego w naszej parafii.

Szczegółowe informacje na plakatach

i na stronie internetowej

www.szkolabiblijna.gda.pl


Krąg Biblijny

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania

Parafialnego Kręgu Biblijnego, które odbywają się

w piątki po Mszy św. wieczornej, w salce pod plebanią.
Ich celem jest wspólne czytanie i rozważanie

niedzielnych czytań mszalnych.

Serdecznie zapraszamy.

Chór parafialny

Po wakacjach rozpoczyna swoją pracę

nasz parafialny chór kameralny.

Pierwsze spotkanie w czwartek 12 września o godz. 18.45

w salce pod plebanią.


Zapraszamy chętnych do włączenia się

w piękno chóralnego śpiewu ku chwale Bożej.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Po wakacyjnej przerwie wznawia spotkania

wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Jezus pragnie byśmy wszyscy uświadomili sobie

potrzebę wyjścia na drogę świętości z Matką Bożą.

Spotkania odbywają się w każdą środę po mszy św.

w salce przy biurze parafialnym.

Zapraszamy
Muzyczna adoracja Najświętszego Sakramentu

i modlitwa uwielbienia

We wtorek, 12 października, o godz. 19:00

zapraszamy wszystkich parafian,

a szczególnie młodych, na muzyczną adorację

Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwę uwielbienia.


Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie w Kolegium Teologicznym w Gdyni.

Spotkania rozpoczęły się 8 października 2021 roku, o godz. 19.00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
i w kancelarii parafialnej.


Dzień papieski

W niedzielę10 X obchodzimy

XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!”.

Z tej okazji tradycyjnie można przy wyjściu z kościoła złożyć ofiarę do puszki na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,

która wspiera edukację młodzieży.

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia

podczas pobytu w naszj parafii w dniach 18-19.04.1953 r.

Reprodukcje zdjęć z archiwum parafii.


Nabożeństwa różańcowe

Październik to miesiąc Różańca Świętego.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które będą odprawiane codziennie  godz.17.15.

Dzieci zapraszamy na różaniec

w niedzielę o godz. 12.00

i w środy o godz. 17.30 w dolnym  kościele.

Zachęcamy także do modlitwy różańcowej w rodzinach.

Spotkanie ministrantów

Wszystkich ministrantów oraz tych,

którzy chcą dołączyć do Liturgicznej Służby Ołtarza

zarówno dzieci, jak i dorosłych

zapraszamy w niedzielę 3 października na Mszę Świętą o godz. 12:00

oraz na spotkanie po Mszy św. w kawiarence przy dolnym kościele.


Niebezpieczeństwo profanacji naszego kościoła

W ostatnim okresie nasiliły się działania mające charakter profanacji oraz zagrażające bezpieczeństwu wiernych.

Prawie każdego dnia pewien człowiek załatwia potrzeby fizjologiczne wewnątrz kościoła lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Robi to celowo i złośliwie, z coraz większą zuchwałością.

Ponadto straszy wiernych i okrada skarbonki.

Problem był zgłaszany służbom porządkowym.


Aby zabezpieczyć świątynię przed profanacją jesteśmy zmuszeni czasowo zamykać ją w godzinach, gdy nie są sprawowane nabożeństwa. Otwarty będzie jedynie przedsionek, aby umożliwić nawiedzenie kościoła i krótką modlitwę.

Podjęliśmy taką decyzję z bólem serca i prosimy o zrozumienie.


 

Czuwanie Fatimskie

W środę, 13 października, czuwanie fatimskie rozpocznie się modlitwą różańcową o godz. 17.15, a zakończy procesją i Mszą św. ku czci Matki Bożej o godz. 20.00.

Sympozjum z okazji Dnia Papieskiego                                      

W środę, 14 października o godz. 18.00,

Klub Myśli św. Jana Pawła II oraz Kolegium Teologiczne

zapraszają do dolnego kościoła na sympozjum papieskie

pt. „Nie lękajmy się – nie jesteśmy sami”.


Wspólnota akademicka

W czwartek, 14 października o godz. 20:00 w dolnym kościele odbędzie się pierwsze spotkanie powstającej w naszej parafii wspólnoty akademickiej.

Zapraszamy młodych dorosłych:

zarówno studentów, jak i pracujących.


Wypominki za zmarłych

W kancelarii parafialnej można składać Wypominki za zmarłych, które będą wyczytywane w dni powszednie od 3 do 12 listopada, podczas Mszy św. o godz. 8.15 i 16.30 sprawowanych w intencji poleconych naszej modlitwie.

Bardzo prosimy o czytelne wypisanie imion swoich bliskich.Mieszkańców Gdyni zapraszamy na uroczyste obchody

Dnia Papieskiego,

które rozpoczną się w niedzielę, 10 października o godz. 16.30

na placu obok Urzędu Miasta, u stóp Gdyńskich Krzyży.

Po modlitwie przejdziemy procesją różańcową

w stronę gdyńskiej bazyliki.

Modlitwie towarzyszyć będzie kompania reprezentacyjna

i Orkiestra Marynarki Wojennej.

Poszczególne stany nieść będą relikwie św. Jana Pawła II.

Przed bazyliką nastąpi zawierzenie obecnych

Matce Bożej Fatimskiej

i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.