Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 

Msze św.

niedziele

kościół górny

godz.     9.30

            11.00 suma

            12.30

            16.30

            18.00

            19.30

kościół dolny

godz.    7.00

             8.00

            10.00 harcerze

            12.00 dzieci          


dni powszednie

kościół górny

godz.   6.00

            6.45

            7.30

            8.15

            16.30

            18.00


dodatkowo:

    9.30 święta „zniesione”

  20.00 Msza św.
            Fatimska (13-go
            dnia każdego
            miesiąca)

Niedziela, 27 listopada 2022


I NIEDZIELA ADWENTU

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Mt 24, 37-44

Numer specjalny „Galilei” i Szkoła Biblijna

Zachęcamy do nabycia rozszerzonego wydania czasopisma

„Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”, które zostało przygotowane

w związku pięcioleciem istnienia naszego kwartalnika.

Tym razem tak ułożyliśmy artykuły,

że opisują one historię Jezusa Chrystusa -

- od narodzin do wniebowstąpienia.


Koszt jubileuszowego wydania „Galilei”,

która znajduje się na stojaku przy wyjściu z kościoła to 15 zł.


Zapraszamy do zapisów na zajęcia Szkoły Biblijnej,

które od października będą się odbywać we wtorkowe wieczory

w auli przy dolnym kościele.

Szczegółowe informacje na plakatach i na stronie www.szkolabiblijna.gda.pl


Katechumenat dorosłych

Przygotowanie dorosłych kandydatów do sakramentów:

chrztu, bierzmowania i Eucharystii

odbywać się będzie od 14 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej

i w kancelarii parafialnej.


Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja jest modlitwą wysławiającą wielkość Boga,

który nas stworzył i odkupił.

Jest uniżeniem ducha przed majestatem Stwórcy,

który ogarnia nas swoją miłością.


W naszym kościele okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu

w dni powszednie po Mszy św. o godz. 16.30 do godz. 18.00,

a w niedziele po Mszy św. o 18.00 do godz. 19.30.

Podziękowanie za wsparcie udzielane parafii

Wyrażamy wdzięczność wszystkim,

którzy w tym trudnym czasie

wspierają duchowo i materialnie naszą parafię.

Ofiary na utrzymanie naszego kościoła można składać na tacę,

w kancelarii lub na konto parafialne.


Za każdy dar serca składamy serdeczne

„Bóg zapłać!”.


Modlitwa za kapłanów i osoby konsekrowane św. Jana Pawła II


Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,

którzy odpowiedzieli "tak" na Twoje powołanie do kapłaństwa,

do życia konsekrowanego i do misji.

Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia

i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj swoich robotników

na żniwo Twojego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali

w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,

którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz

z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.


Msze św. wotywne o Duchu Świętym.


W poniedziałki o godz. 8.15 i 16.30

sprawujemy Mszę św. wotywną o Duchu Świętym.


Aby odnowić w sobie świadomość

znaczenia Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim

podczas niedzielnych Mszy świętych,

przed homilią, śpiewamy pieśń do Ducha Świętego.

Parafialna grupa Caritas


Z inicjatywy parafialnej Grupy Caritas

prowadzimy wśród naszych parafian

dzieło wzajemnej pomocy pod nazwą

„Skrzynka św. Antoniego”.


Karteczki z konkretnymi potrzebami,

adresem i telefonem,

prosimy składać

do skarbonki św. Antoniego,

znajdującej się w górnym kościele.


Równocześnie zachęcamy parafian,

którzy mogliby odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,

aby zapoznawali się

z informacjami umieszczanymi

na tablicy ogłoszeń grupy Caritas.


Bliższe informacje u ks. Zbigniewa

– opiekuna grupy charytatywnej. 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

ul. Armii Krajowej 46,    81-365 Gdynia

tel. 58 661 51 92        e-mail: nspj@diecezjagdansk.pl

Modlitwa za kapłanówhttp://kaplani.com.pl/


Litania do św. Jana Pawła II


Od czerwca 2019 roku znajdują się w naszym kościele

relikwie krwi św. Jana Pawła II.

Umieszczone są w bocznym ołtarzu, pod tablicą upamiętniającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Ciesząc się obecnością relikwii w naszej świątyni,

pragniemy w każdy pierwszy wtorek miesiąca,

po Mszach św. o godz. 8.15 oraz 16.30

odmawiać Litanię do św. Jana Pawła II,

polecając Bogu przez orędownictwo Świętego Papieża

nasze osobiste i wspólnotowe intencje.

Intencje Mszy św.


Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem:

„Eucharystia daje życie”.

Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego,

uobecniając zbawczą miłość Chrystusa.

Ofiarując Mszę św. w intencji naszych bliskich - żyjących lub zmarłych - składamy im najwspanialszy dar.

Intencje mszalne przyjmujemy w kancelarii parafialnej -

- są jeszcze wolne terminy.

Przyjmujemy również Msze Święte Gregoriańskie.


Modlitwa i ofiary na rzecz Gdańskiego Seminarium Duchownego

W uroczystość Chrystusa Króla swoje święto patronalne obchodziło Gdańskie Seminarium Duchowne. Z tej okazji przeżywamy dzisiaj w naszej parafii niedzielę seminaryjną, podczas której szczególnie modlimy się w intencji powołanych do kapłaństwa, wspierając także materialnie naszą diecezjalną uczelnię.

Za złożone dziś na ten cel ofiary składamy „Bóg zapłać”.


Nowy rok duszpasterski

Od Adwentu rozpoczyna się w Kościele nowy rok liturgiczno-duszpasterski. Ogólnopolski temat obecnego roku duszpasterskiego: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Starajmy się naszą modlitwą, zaangażowaniem i świadectwem życia chrześcijańskiego wyrażać odpowiedzialność za Kościół. 

Adwent i Roraty

Rozpoczynamy Adwent, który jest okresem oczekiwania

na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów

oraz przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Przeżyjmy ten czas, umacniając  naszą wiarę

poprzez uczestnictwo w Roratach, które będą odprawiane

o godz. 6.00 rano od poniedziałku do soboty.


Adwentowe rekolekcje akademickie

Od III Niedzieli Adwentu, czyli od 11 grudnia,

na wieczornej Mszy św. o godz. 19.30 rozpoczniemy adwentowe rekolekcje akademickie,

które poprowadzi Ks. Biskup dr Piotr Przyborek.


Zapraszamy serdecznie nie tylko młodzież, ale również wszystkich, którzy pragną dobrze przygotować się

do Świąt Narodzenia Pańskiego.

Kolejne spotkania rekolekcyjne w poniedziałek i we wtorek,

12 i 13 grudnia, na Mszy św. o godz. 18.00 z konferencją i adoracją.

W związku z tym 13 grudnia Msza św. związana z czuwaniem fatimskim, będzie sprawowana o godz. 18.00. 

Dni Eucharystyczne

W I czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 16.30 Godzina Święta -  adoracja Najświętszego Sakramentu ku czci Miłosierdzia Bożego.

Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie parafialnej grupy charytatywnej w salce pod plebanią.

Młodzież zapraszamy na godz. 19.00 do dolnego kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu.


W I piątek pamiętajmy o Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Zachęcamy do podjęcia nabożeństwa 9 pierwszych piątków miesiąca, z którym związane są szczególne łaski Serca Jezusowego. Wspólnotę Straży Honorowej NSPJ

zapraszamy na Msze św. o godz. 16.30 lub 18.00.


Natomiast w I sobotę pragniemy wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi. Msza św. w tej intencji o godz. 8.15. Po Mszy Św. wymiana Tajemnic Różańcowych.Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom

Po Mszach św. przy wyjściu z kościoła można nabyć świece
Caritas: małe w cenie 10 zł., a duże w cenie 20 zł.

Płomień tej świecy na wigilijnym stole symbolizuje potrzebujące dziecko, któremu pragniemy przyjść z pomocą.

W tygodniu świece można nabyć w biurze parafialnym.